No.

Nama SOP

Download

1.

Penyelesaian Perkara Perdata Permohonan

Lihat

2.

Proses Perkara Perdata Gugatan / Perlawanan / Bantahan Apabila Mediasi Berhasil

Lihat

3.

Perkara Perdata Gugatan/Perlawanan/Bantahan Apabila Mediasi Gagal

Lihat

4.

Upaya Hukum Banding

Lihat

5.

Permohonan Perkara Perdata Kasasi Memenuhi Syarat Formil

Lihat

6.

Perkara Perdata Peninjauan Kembali

Lihat

7.

Permohonan Konsignasi

Lihat

8.

Permohonan Eksekusi Riil

Lihat

9.

Permohonan Eksekusi untuk Melakukan Suatu Perbuatan

Lihat

10.

Permohonan Eksekusi Pembayaran Sejumlah Uang dan Hak Tanggungan

Lihat

11.

Pencabutan Permohonan Banding Perdata

Lihat

12.

Percabutan Permohonan Kasasi Perdata

Lihat

13.

Percabutan Permohonan Peninjauan Kembali

Lihat

14.

Permohonan Pembatalan Terhadap Putusan Badan Arbitrase

Lihat

15.

Permohonan Konsignasi Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum

Lihat

16.

Upaya Hukum Keberatan Terhadap Putusan BPSK

Lihat

17.

Upaya Hukum Keberatan Terhadap Putusan KPPU

Lihat

18.

Penyelesaian Perkara Sengketa Partai Politik

Lihat

19.

Penyelesaian Perkara Sengketa Keterbukaan Informasi

Lihat

20.

Penyelesaian Gugatan Sederhana oleh Hakim Tunggal

Lihat

21.

Tatacara Penyelesaian Keberatan Gugatan Sederhana

Lihat